UAB Divulga, 03/2015

https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/les-simulacions-al-laboratori-permeten-entendre-la-composicio-dels-cometes-1345469002000.html?articleId=1345682685032