UAB Divulga, 04/2016

https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/simulacions-computacionals-justifiquen-la-presencia-de-formaldehid-i-metanol-a-l-8217-espai-1345469002000.html?noticiaid=1345702176007